Zang/Koor

Kinderkoor

GRATIS Kinderkoor (-13j)

Koor/Samenzang

GRATIS Jongerenkoor (17+)

Vind alle info op hun Eigen website!

Details vindt u op het inschrijvingsformulier (zie info).