Singeleke is gestart met een kinderkerkkoor in 1992. De naam Singeleke komt van het oudnederlands voor “Zing een Liedeke” en verwijst natuurlijk ook met een knipoog naar onze mooie gemeente Eke.

Naast het kinderkoor is dan ook het Singeleke Jeugdmuziekatelier opgericht. Hier werden onze jongeren gestimuleerd om ofwel muziekonderwijs te volgen in de – professionelere- muziekacademie, ofwel  bij ons in het muziekatelier voor zij die op een speelse manier zonder examenstress van muziek willen proeven.

Sedert enkele jaren is er ook veel vraag van volwassenen om hun liefde voor muziek terug aan te zwengelen maar dan op een stressloze manier. Ook zij kunnen nu bij ons terecht.

We kennen een gestage groei die alleen te danken is aan de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers!